MIJN FILOSOFIE

In de loop van de tijd heb ik een schematisch overzicht ontwikkeld om vat te krijgen op mijn zijnsvraag. Ik zocht een manier om te kijken hoe de wereld in elkaar zit, hoe je als mens in elkaar zit en wat dat betekent voor mij als kunstenaar. In de bovenstaande afbeelding komt alles wat voor mij van belang is, bij elkaar. Het was mijn visie op het leven.

X. Zin
De mens is een zinzoekend wezen, d.w.z. hij zoekt naar de zin van zijn bestaan en naar de achtergrond van het totaal.

Y. Ik
De plaats van mijzelf in het geheel.

Z. Wij
Is de groep waar je zelf ook onderdeel van bent. Je houdt je alleen met de zijnsvraag bezig, maar dat doe je ook als groep.

Q. Transcendent
Het middelpunt waarin alles samenvalt en je jezelf kunt overstijgen.

A. Paars
De dode materie, de moleculaire wereld. Een mens wordt geboren met een bepaalde samenstelling. Dat heeft meteen consequenties voor je functioneren als mens.

B. Groen
De levende materie van planten, dieren en mensen. De fysieke omstandigheden waaronder je geboren bent.

C. Oranje 
De geestelijke materie: dit is de mogelijkheid van de mens om zijn zijnsvraag te stellen via een kritische analyse.

D. Geel
Het verleden: dit is medebepalend voor het heden en de toekomst.

E. Roo
Het heden is het handelen van de persoon in het nu.

F. Blauw
De toekomst is medebepalend voor het handelen en denken in het nu.

1. Religie
Lijn tussen paars en geel. Dit is de geconstitutionaliseerde vorm om de zijnsvraag in een cultuur te stellen. Deze is daarom cultureel bepaald en aan veranderingen onderhevig. De vraag of de christelijke religie de enige ware is, is hiermee beantwoord. Religie wordt mede bepaald door waar je geboren bent.

2. Humanisme
Lijn tussen groen en rood. Dit is de zijnsvraag die je stelt ten opzichte van de ander en deze is mede cultuur gebonden. Dit is de basislijn waarop de maatschappij gebaseerd is.

3. Contemplatie
Lijn tussen oranje en blauw. Dit is de zijnsvraag die de ik-persoon probeert te vormen.

4. Waarden
Lijn tussen geel en rood. Dit zijn de waarden van jezelf en die van de maatschappij; deze zijn te veranderen, maar niet zonder meer omdat ze deels door de groep bepaald worden en deels door jezelf.

5. Normen
Lijn tussen rood en blauw. Dit zijn geïnstitutionaliseerde waarden in de maatschappij en deze zijn moeilijk te veranderen en zijn cultureel bepaald.

6. Ethiek
Lijn tussen blauw en geel. De ethiek is de bepaling van deze normen en waarden; het is de toetssteen die wordt bepaald door cultuur, religie en maatschappij. Is ook aan verandering onderhevig.

7. Holisme
De cirkel. Het totaal en de samenhang van het geheel. Is allesomvattend.

8. Dimensies
Ruimte tussen cirkel en vierkant. Dit zijn de verschillende werelden: de grijpbare en ongrijpbare.

Condoleanceregister

Voeg een condoleance toe